Ryhmäcoaching

Ryhmäcoaching on 5-10 hengen ryhmille tarkoitettua coachingia, jossa ryhmän jäsenillä on omat henkilökohtaiset tavoitteet tai yhteiset tavoitteet. Ryhmän jäsenet voivat tulla organisaation eri osista tai jopa useasta eri organisaatiosta.

Ryhmän yhteiset tavoitteet voivat liittyä esimerkiksi organisaation prosesseihin, muutostilanteeseen tai vaikkapa esimiestaitoihin. Ryhmässä opitaan haastamaan, innostamaan ja kannustamaan niin itseään kuin muitakin kehittymisen matkalla.

Tiimicoaching vahvistaa yksilöiden sitoutumista, kehittää yhteistyötaitoja ja yksilöiden välisiä suhteita, ja sitä kautta parantaa tiimin toimintaa. Tiimicoaching myös arvioi ja kehittää tiimin rakenteita ja suhteita. Prosessiin sisältyy yleensä myös yksilöcoachingia ainakin tiimin vetäjälle.

Tarvittaessa ryhmäcoachingiin voidaan liittää 360-arviointi. Käytän arviointiin wopi360 –työkalua

Yksilöcoaching

Coachingin avulla kehitetään esimerkiksi johtamista, työn tuottavuutta, tietojen siirtämistä taidoiksi tai tavoitteellista toimintaa.
Lue lisää

Ryhmäcoaching

Ryhmäcoaching on 5-10 hengen ryhmille tarkoitettua coachingia, jossa ryhmän jäsenillä on joko omat henkilökohtaiset tavoitteet tai yhteiset tavoitteet. Ryhmän jäsenet voivat tulla organisaation eri osista, tai jopa useasta eri organisaatiosta.
Lue lisää

Valmennukset

Koostan valmennukset yhdestä tai useammasta teemasta organisaatiosi tarpeiden mukaan. Valmennusten lähtökohtana on aina, että osallistujat saavat konkreettisia eväitä suoraan arjen työhön.
Lue lisää

Työpajat

Prosessien tai käytäntöjen kehittäminen sekä erilaiset luovat prosessit ovat tyypillisiä noin 3-5 työpajan kokonaisuuksia.
Lue lisää