Referenssit

Valikoidut referenssit:

Comptel Oyj

Suomen Erillisverkot Oy

ExxonMobil Finland Oy Ab


Näin asiakkaani kertovat kokemuksistaan valmennettavinani. Olen saanut heiltä luvan julkaista heidän menestymistarinoitaan. Esimerkkien etunimi on muutettu.

Mikko, toimitusjohtaja
Prosessi antoi mahdollisuuden pohtia toimitusjohtajan roolia, yrityksen sekä ihmisten johtamista ja miten uutta ajattelua voidaan saada aikaan organisaatiossa. Sain hyvät eväät tuleviin suuriin muutoksiin. Oivalsin, miten ihmisten pitää itse oivaltaa muutoksen tärkeys ja välttämättömyys, jotta he lähtevät siihen mukaan. Johtamistyylini ja koko lähtökohta johtamiselleni muuttui prosessin aikana. Tätä haluan jatkossa lisää.

Tuula, johtoryhmän jäsen
Coaching-prosessin aikana olen ottanut positiivisen haastamisen osaksi työkalupakkia. Haastaminen ei ole eri mieltä oloa, vaan tapa saada toinen ajattelemaan syvemmin. Nykyisin valtuutan enemmän ja annan tilaa. Se antaa muille tilaa kehittyä. Olen myös oppinut antamaan rakentavaa palautetta positiivisen kautta. Päätöksentekokykyni on kehittynyt, perspektiivi on laajempi. Ajankäyttö ennen päätöksentekoa tuottaa parempia päätöksiä toiminnan tueksi. Toimintani johtoryhmässä on paljon vakuuttavampaa. Olen tyytyväinen, että ihan oikeasti lähdin kehittämään itseäni, treenaamaan ja testaamaan uusia toimintatapoja. Jos haluaa pysyviä tuloksia, niitä et kirjasta löydä. Joskus vastausten hakeminen ja asioiden peilaaminen ei ole helppoa.

Merja, projektitoiminnan esimies
Coaching- prosessi on opettanut minua ajattelemaan asioita syvällisemmin useammalta eri kantilta aikaisemman suoraviivaisuuden sijaan. Koen ennakoivani asioita aikaisempaa paremmin ja toimin johdonmukaisemmin. Johdonmukainen johtaminen oli yksi tavoitteistani, kun tähän prosessiin lähdin ja sen tavoitteen olen mielestäni saavuttanut.

Olen oppinut pohtimaan asioita syvällisemmin ja piirtämään asioita auki ja tätä kautta hahmottamaan asioita aikaisempaa paremmin.

Prosessi on laittanut minut miettimään esimiehen työkaluja ja nyt pakissa alkaa olla hyvät perustyökalut. Prosessin aikana olen miettinyt paljon yksilöitä, heidän vahvuuksiaan ja heikkouksiaan ja pyrkinyt ohjaamaan heille töitä, missä he voisivat käyttää vahvuuksiaan. Tämä on nostanut useamman kohdalla motivaatiota ja näin toivottavasti jatkuukin.
Yksilöpohdinnassa olen päässyt pohtimaan myös ns. haastavia tapauksia ja yhteistyötämme ja yhteistyön laatua. Olen kehittynyt tämän prosessin aikana paljon yhteistyön parantamissa.

Prosessin aikana olen alkanut helpommin hyväksymään yksilöiden erilaisuuden ja erilaiset toimintatavat, kunhan työt vaan tulee tehtyä yhteisiä pelisääntöjä noudattaen.

Mikään oppimani ei ole opetettua vaan olen ne itse oivaltanut. Oivalluksista ei helposti päästä irti.
Kiitos! Arvostan todella paljon sinulta saamaani coachausta.

Janne, myyntipäällikkö
Tämä on ollut positiivinen ja hyvä kasvun paikka.

Oma asenne ja ennakkoasenteet ovat muuttuneet siten, että pyrin enemmän vaikuttamaan siten, että minulla on mielekkäämpi olla diplomaattina. En ota kaikkea niin vakavasti, että se ei ole aina elämää suurempi asia. Perspektiiviä. Olen alkanut elää enemmän mun oikean arvojärjestyksen mukaan. Perhe on etusijalla ja oma hyvinvointi. Tämä ei tarkoita, että hoitaisin työni huonosti vaan olen paljon iloisempi, virkeämpi ja tehokkaampi.

Petri, Ohjelmistoarkkitehti
Olen huomannut että eri ihmistyypeillä on eri tarpeet ja sama viesti ei resonoi kaikkien kanssa. Asiaa pitää lähestyä eri näkökulmista, jotta kaikkien tarpeet tulee otetuksi huomioon. Jotkut haluavat nähdä mitä asiaa halutaan ratkaista, kun toiset taas ymmärtävät paremmin että mitä seuraa jos asialle ei tehdä mitään.

Olen huomannut kuinka kommunikaatiovaje vaikeuttaa yhteistyötä. Osallistaminen etukenossa auttaa. Ihmiset näkevät tämän läpinäkyvyytenä.

Ihmiset odottavat palautetta minulta enemmän kuin luulin.
Kiitos että avasit silmäni, ja autoit löytämään eri työkaluja ja toimintatapoja joilla voin suoriutua töistäni paremmin. Kiitos haasteista jotka auttoivat minua näkemään maailmaa eri näkökulmista

Jaakko, aluemyyjä
Coachingin avulla tajusin, miten asioihin tartutaan heti. Olen oppinut kysymään itseltä, että miksi en tekisi tätä nyt heti pois alta. Saan paljon enemmän aikaan ja pysyn aikatauluissa. Stressi ja harmitus vähenivät huomattavasti. Olen myös oppinut hyödyntämään uutta teknologiaa työssäni huomattavasti paremmin. Se palkitsee aivan mielettömästi.

Työni ja asiakassuhteeni perustuvat ehdottomaan luottamuksellisuuteen.

International Coach Federationin (ICF) jäsenenä noudatan eettisiä ohjeita kaikessa tekemisessäni.