Räätälöidyt valmennukset

Koostan valmennukset yhdestä tai useammasta teemasta organisaatiosi tarpeiden mukaan. Valmennusten lähtökohtana on aina, että osallistujat saavat konkreettisia eväitä suoraan arjen työhön. Muokkaamme teorian rautalankamalleiksi yhdessä: harjoittelemme, malliopimme ja pohdimme käytännön tilanteita.   Valmennusten teemoja voivat olla esimerkiksi esimiestaidot, kehityskeskustelu tai työyhteisötaidot.

Yksilöcoaching

Coachingin avulla kehitetään esimerkiksi johtamista, työn tuottavuutta, tietojen siirtämistä taidoiksi tai tavoitteellista toimintaa.
Lue lisää

Ryhmäcoaching

Ryhmäcoaching on 5-10 hengen ryhmille tarkoitettua coachingia, jossa ryhmän jäsenillä on joko omat henkilökohtaiset tavoitteet tai yhteiset tavoitteet. Ryhmän jäsenet voivat tulla organisaation eri osista, tai jopa useasta eri organisaatiosta.
Lue lisää

Valmennukset

Koostan valmennukset yhdestä tai useammasta teemasta organisaatiosi tarpeiden mukaan. Valmennusten lähtökohtana on aina, että osallistujat saavat konkreettisia eväitä suoraan arjen työhön.
Lue lisää

Työpajat

Prosessien tai käytäntöjen kehittäminen sekä erilaiset luovat prosessit ovat tyypillisiä noin 3-5 työpajan kokonaisuuksia.
Lue lisää