Yksilöcoaching

Mahdollista myönteinen muutos paremman ajattelun avulla.  Business coaching on henkilökohtainen tulos- ja kehittymissuuntautunut valmennusprosessi. Se parantaa suorituksia ja tulosta.

Coachingin avulla syntyy uusia ajattelu- ja toimintamalleja. Se auttaa keskittämään ajattelua ja toimintaa, saavuttamaan tavoitteita sekä suunnittelemaan toimintastrategioita. Sen avulla saa aikaan punnittuja päätöksiä, reflektoivaa oppimista ja syvällistä kehitystä. Coachattava oppii itsensä muutosjohtajaksi. Pysyvin coachingin hyöty on, että osaa jatkossa kysyä näitä asioita itseltään.

Business coaching on vuorovaikutussuhde

Coaching-prosessiin kuuluu rakenne ja dialogi. Rakenne ylläpitää suoritusta ja dialogi tukee coachattavan kehittymistä.

Prosessin työnjako on selkeä:

Coachin vastuulla on pitää prosessi oikeassa suunnassa ja keskustelu oleellisissa asioissa.

Coachattavan vastuulla on aktiivisesti toteuttaa yhdessä sovittuja toimenpiteitä.

Esimiehen vastuulla on tukea coaching-prosessia aktiivisesti olemalla kiinnostunut, keskustelemalla tavoitteista ja kannustamalla.

Tarvittaessa yksilöcoachingiin voidaan liittää 360-arviointi. Käytän arviointiin wopi360 –työkalua.

Yksilöcoaching

Coachingin avulla kehitetään esimerkiksi johtamista, työn tuottavuutta, tietojen siirtämistä taidoiksi tai tavoitteellista toimintaa.
Lue lisää

Ryhmäcoaching

Ryhmäcoaching on 5-10 hengen ryhmille tarkoitettua coachingia, jossa ryhmän jäsenillä on joko omat henkilökohtaiset tavoitteet tai yhteiset tavoitteet. Ryhmän jäsenet voivat tulla organisaation eri osista, tai jopa useasta eri organisaatiosta.
Lue lisää

Valmennukset

Koostan valmennukset yhdestä tai useammasta teemasta organisaatiosi tarpeiden mukaan. Valmennusten lähtökohtana on aina, että osallistujat saavat konkreettisia eväitä suoraan arjen työhön.
Lue lisää

Työpajat

Prosessien tai käytäntöjen kehittäminen sekä erilaiset luovat prosessit ovat tyypillisiä noin 3-5 työpajan kokonaisuuksia.
Lue lisää